N-[2-[2-[2-(2-AZIDOETHOXY)ETHOXY]ETHOXY]ETHYL]BIOTINAMIDE

CAS号
875770-34-6
CCD编号
CCD05327510
分子式
C18 H32 N6 O5 S
分子量
444.554
公司信息 型号 图片 图片下载