CHEMCD为您找到'1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE-2-CARBOXYLIC ACID, 5-(TRIFLUOROMETHYL)-, ETHYL ESTER'相关结果约19921个

METHYL 6-CHLORO-2-(2-METHOXY-2-OXOETHYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE-3-CARBOXYLATE

METHYL 6-CHLORO-2-(2-METHOXY-2-OXOETHYL)-<span class='lighter'>1H-PYRROLO</span>[<span class='lighter'>2,3-B</span>]<span class='lighter'>PYRIDINE</span>-3-CARBOXYLATE

CCD:CCD08289360

CAS:1704065-79-1

MF / MW:C12H11ClN2O4 / 282.68

同义词:METHYL 6-CHLORO-2-(2-METHOXY-2-OXOETHYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE-3-CARBOXYLATE

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD08289360.html

METHYL 6-BROMO-2-(2-METHOXY-2-OXOETHYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE-3-CARBOXYLATE

METHYL 6-BROMO-2-(2-METHOXY-2-OXOETHYL)-<span class='lighter'>1H-PYRROLO</span>[<span class='lighter'>2,3-B</span>]<span class='lighter'>PYRIDINE</span>-3-CARBOXYLATE

CCD:CCD08289363

CAS:1704065-82-6

MF / MW:C12H11BrN2O4 / 327.131

同义词:METHYL 6-BROMO-2-(2-METHOXY-2-OXOETHYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE-3-CARBOXYLATE

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD08289363.html

METHYL 5-BROMO-2-(2-METHOXY-2-OXOETHYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE-3-CARBOXYLATE

METHYL 5-BROMO-2-(2-METHOXY-2-OXOETHYL)-<span class='lighter'>1H-PYRROLO</span>[<span class='lighter'>2,3-B</span>]<span class='lighter'>PYRIDINE</span>-3-CARBOXYLATE

CCD:CCD08289366

CAS:1704065-85-9

MF / MW:C12H11BrN2O4 / 327.131

同义词:METHYL 5-BROMO-2-(2-METHOXY-2-OXOETHYL)-1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE-3-CARBOXYLATE

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD08289366.html

1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE-3-CARBALDEHYDE

<span class='lighter'>1H-PYRROLO</span>[<span class='lighter'>2,3-B</span>]<span class='lighter'>PYRIDINE</span>-3-CARBALDEHYDE

CCD:CCD08290378

CAS:4649-9-6

MF / MW:C8H6N2O / 146.146

同义词:1H-PYRROLO[2,3-B]PYRIDINE-3-CARBALDEHYDE

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD08290378.html