CHEMCD为您找到'3-AMINO-4-ETHYLCYCLOPENT-2-ENONE'相关结果约18338个

3-AMINO-4-ETHYLCYCLOPENT-2-ENONE

<span class='lighter'>3-AMINO-4-ETHYLCYCLOPENT-2-ENONE</span>

CCD:CCD01876613

CAS:916520-61-1

MDL:MFCD12828504

MF / MW:C7 H11 N O / 125.17

同义词:3-AMINO-4-ETHYLCYCLOPENT-2-ENONE;3-AMINO-4-ETHYL-2-CYCLOPENTEN-1-ONE;2-CYCLOPENTEN-1-ONE, 3-AMINO-4-ETHYL-;3-AMINO-4-ETHYLCYCLOPENT-2-EN-1-ONE

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD01876613.html

5-(2-CHLORO-6-FLUORO-PHENYL)-3-HYDROXY-CYCLOHEX-2-ENONE

5-(2-CHLORO-6-FLUORO-PHENYL)-3-HYDROXY-CYCLOHEX-2-<span class='lighter'>ENONE</span>

CCD:CCD02631602

CAS:175136-88-6

MDL:MFCD16170343

MF / MW:C12 H10 Cl F O2 / 240.66

同义词:5-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)CYCLOHEXANE-1,3-DIONE;5-(2-CHLORO-6-FLUOROPHENYL)-3-HYDROXYCYCLOHEX-2-EN-1-ONE;5-(2-CHLORO-6-FLUORO-PHENYL)-3-HYDROXY-CYCLOHEX-2-ENONE

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD02631602.html

ETHYL 2-ACETYL-3-(DIMETHYLAMINO)ACRYLATE

ETHYL 2-ACETYL-3-(DIMETHYL<span class='lighter'>AMINO</span>)ACRYLATE

CCD:CCD00208412

CAS:51145-57-4

MDL:MFCD01313869

MF / MW:C9 H15 N O3 / 185.221

同义词:2-乙酰基-3-(二甲基氨基)丙烯酸乙酯;ETHYL 2-ACETYL-3-(DIMETHYLAMINO)ACRYLATE;ETHYL (2Z)-2-[(DIMETHYLAMINO)METHYLIDENE]-3-OXOBUTANOATE;ETHYL 2-[(DIMETHYLAMINO)METHYLENE]-3-OXOBUTANOATE;ETHYL 2-[(DIMETHYLAMINO)METHYLIDENE]-3-OXOBUTANOATE;ETHYL 2-DIMETHYLAMINOMETHYLENE-3-OXOBUTANOATE;ETHYL (2Z)-2-ACETYL-3-(DIMETHYLAMINO)ACRYLATE;ETHYL 2-[(DIMETHYLAMINO)METHYLENE]ACETOACETATE

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD00208412.html

(S)-METHYL 6-AMINO-2-((TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO)HEXANOATE

(S)-METHYL 6-<span class='lighter'>AMINO</span>-2-((TERT-BUTOXYCARBONYL)<span class='lighter'>AMINO</span>)HEXANOATE

CCD:CCD00386543

CAS:55757-60-3

MDL:MFCD03428465

MF / MW:C12 H24 N2 O4 / 260.332

同义词:BOC-LYS-OME SALT;N-ALPHA-(T-BUTOXYCARBONYL)-L-LYSINE METHYL ESTER SALT;BOC-L-LYSINEMETHYL ESTER;BOC-LYS-OME;BOC-LYS-OME稨CL, 98.5+%;L-LYSINE, N2-[(1,1-DIMETHYLETHOXY)CARBONYL]-, METHYL ESTER;(S)-METHYL 6-AMINO-2-((TERT-BUTOXYCARBONYL)AMINO)HEXANOATE;BOC-LYS-OME·HCL

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD00386543.html

(2R)-3-[4-(TERT-BUTOXY)PHENYL]-2-[(PHENYLMETHOXY)CARBONYLAMINO]PROPANOIC ACID

(2R)-3-[4-(TERT-BUTOXY)PHENYL]-2-[(PHENYLMETHOXY)CARBONYL<span class='lighter'>AMINO</span>]PROPANOIC ACID

CCD:CCD00440112

CAS:119894-37-0;198828-72-7

MDL:MFCD04035599

MF / MW:C21 H25 N O5 / 371.431

同义词:D-TYROSINE, O-(1,1-DIMETHYLETHYL)-N-[(PHENYLMETHOXY)CARBONYL]-;(2R)-3-[4-(TERT-BUTOXY)PHENYL]-2-[(PHENYLMETHOXY)CARBONYLAMINO]PROPANOIC ACID;O-(1,1-DIMETHYLETHYL)-N-[(PHENYLMETHOXY)CARBONYL]-D-TYROSINE;Z-D-TYR(TBU)-OH;Z-D-TYR(TBU)-OH·DCHA;Z-D-TYR(TBU)-OH稤CHA

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD00440112.html

2-AMINO-3-METHYL-BUTYRIC ACID ETHYL ESTER

2-<span class='lighter'>AMINO</span>-3-METHYL-BUTYRIC ACID ETHYL ESTER

CCD:CCD00134163

CAS:17431-03-7;17609-47-1

MDL:MFCD00461001

MF / MW:C7 H15 N O2 / 145.201

同义词:2-AMINO-3-METHYL-BUTYRIC ACID ETHYL ESTER;ETHYL VALINATE;H-VAL-OET·HCL;H-VAL-OET HCL;ETHYL 2-AMINO-3-METHYLBUTANOATE;L-VALINE ETHYL ESTER

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD00134163.html