CHEMCD为您找到'8-IODO-4,5,7-TRIMETHOXY-2-NAPHTHALENECARBOXYLIC ACID METHYL ESTER'相关结果约8114个

8-IODO-4,5,7-TRIMETHOXY-2-NAPHTHALENECARBOXYLIC ACID METHYL ESTER

<span class='lighter'>8-IODO-4,5,7-TRIMETHOXY-2-NAPHTHALENECARBOXYLIC</span> ACID METHYL <span class='lighter'>ESTER</span>

CCD:CCD01996903

CAS:64766-44-5

MDL:MFCD13181451

MF / MW:C15 H15 I O5 / 402.178

Synonyms:2-NAPHTHALENECARBOXYLIC ACID, 8-IODO-4,5,7-TRIMETHOXY-, METHYL ESTER;8-IODO-4,5,7-TRIMETHOXY-2-NAPHTHALENECARBOXYLIC ACID METHYL ESTER

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD01996903.html

6-(4-METHOXYPHENYL)-2-NAPHTHALENECARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER

6-(4-METHOXYPHENYL)-2-<span class='lighter'>NAPHTHALENECARBOXYLIC</span> ACID ETHYL <span class='lighter'>ESTER</span>

CCD:CCD08288095

CAS:1334137-82-4

MF / MW:C20H18O3 / 306.3551

Synonyms:6-(4-METHOXYPHENYL)-2-NAPHTHALENECARBOXYLIC ACID ETHYL ESTER

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD08288095.html

2,4,6-TRIMETHOXY-BENZOIC ACID METHYL ESTER

2,4,6-<span class='lighter'>TRIMETHOXY</span>-BENZOIC ACID METHYL <span class='lighter'>ESTER</span>

CCD:CCD00132978

CAS:29723-28-2

MDL:MFCD00455623

MF / MW:C11 H14 O5 / 226.227

Synonyms:2,4,6-TRIMETHOXYBENZOIC ACID METHYL ESTER;2,4,6-TRIMETHOXY-BENZOIC ACID METHYL ESTER;METHYL 2,4,6-TRIMETHOXYBENZOATE;2,4,6-三甲氧基苯甲酸甲酯

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD00132978.html

[1,1'-BIPHENYL]-4-PROPANOIC ACID, A-AMINO-3',4',5'-TRIMETHOXY-, METHYL ESTER

CCD:CCD08295113

CAS:1259962-27-0

Synonyms:[1,1'-BIPHENYL]-4-PROPANOIC ACID, A-AMINO-3',4',5'-TRIMETHOXY-, METHYL ESTER

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD08295113.html

BENZENEACETIC ACID, 4-AMINO-3-IODO-, ETHYL ESTER

BENZENEACETIC ACID, 4-AMINO-3-<span class='lighter'>IODO</span>-, ETHYL <span class='lighter'>ESTER</span>

CCD:CCD08292230

CAS:405267-73-4

MF / MW:C10H12INO2 / 305.1123

Synonyms:(4-AMINO-3-IODOPHENYL)ACETIC ACID ETHYL ESTER;BENZENEACETIC ACID, 4-AMINO-3-IODO-, ETHYL ESTER

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD08292230.html

1,4-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, 2-IODO-, 1,4-DIETHYL ESTER

1,4-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, 2-<span class='lighter'>IODO</span>-, 1,4-DIETHYL <span class='lighter'>ESTER</span>

CCD:CCD08292274

CAS:496945-86-9

MF / MW:C12H13IO4 / 348.1337

Synonyms:1,4-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, 2-IODO-, 1,4-DIETHYL ESTER;1,4-BENZENEDICARBOXYLIC ACID, 2-IODO-, DIETHYL ESTER

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD08292274.html