CHEMCD为您找到'1004-15-5'相关结果约239个

(1,1-DIOXIDOTETRAHYDRO-3-THIENYL)HYDRAZINE HYDROCHLORIDE

(1,1-DIOXIDOTETRAHYDRO-3-THIENYL)HYDRAZINE HYDROCHLORIDE

CCD:CCD00033747

CAS:3448-12-2;1004-15-5

MDL:MFCD00050640

MF / MW:C4 H10 N2 O2 S . Cl H / 186.662

同义词:(1,1-DIOXO-TETRAHYDRO-THIOPHEN-3-YL)-HYDRAZINE, HYDROCHLORIDE;(1,1-DIOXIDOTETRAHYDROTHIEN-3-YL)HYDRAZINE HYDROCHLORIDE;3-HYDRAZINOTETRAHYDROTHIOPHENE-1-DIOXIDE HYDROCHLORIDE;HYDRAZINE, (TETRAHYDRO-1,1-DIOXIDO-3-THIENYL)-HYDROCHLORIDE;3-SULFOLANYL HYDRAZINE HCL;3-HYDRAZINOTHIOLANE-1,1-DIONE HYDROCHLORIDE;3-HYDRAZINOTETRAHYDRO-1H-1L6-THIOPHENE-1,1-DIONE HYDROCHLORIDE;(1,1-DIOXIDOTETRAHYDRO-3-THIENYL)HYDRAZINE HYDROCHLORIDE;3-HYDRAZINOTETRAHYDROTHIOPHENE-1,1-DIOXIDE HYDROCHLORIDE

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD00033747.html

院士绘制“人体癌症地图”,15个器官最易患癌

院士绘制“人体癌症地图”,<span class='lighter'>15</span>个器官最易患癌
2016-04-12 如果有一天死神敲响你家的门,那么送上镰刀的可能就是癌症。你以为这是耸人听闻?根据世界卫生组织公布的2030年最常见死因预测报告,未来一百年里,癌症将继续...
http://cn.chemcd.com/news/26880.html

HA15,HA 15

HA<span class='lighter'>15</span>,HA <span class='lighter'>15</span>

CCD:CCD08293712

CAS:1609402-14-3

MF / MW:C23H22N4O3S2 / 466.576

同义词:N-(4-{3-[5-(DIMETHYLAMINO)NAPHTHALENE-1-SULFONAMIDO]PHENYL}-1,3-THIAZOL-2-YL)ACETAMIDE;HA15,HA 15;HA-15

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD08293712.html

15(S)-HETE

2016-10-18 1 Milligram 90;54845-95-3

http://cn.chemcd.com/info/buy/23960.html