CHEMCD为您找到'3-IODO-5-METHOXY-4H-CHROMEN-4-ONE'相关结果约4427个

3-IODO-5-METHOXY-4H-CHROMEN-4-ONE

<span class='lighter'>3-IODO-5-METHOXY-4H-CHROMEN-4-ONE</span>

CCD:CCD01876575

CAS:904318-61-2

MDL:MFCD12828466

MF / MW:C10 H7 I O3 / 302.062

同义词:3-IODO-5-METHOXY-4H-CHROMEN-4-ONE

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD01876575.html

3-IODO-6-METHOXY-1-METHYL-1H-INDAZOLE

3-<span class='lighter'>IODO-6-METHOXY</span>-1-METHYL-1H-INDAZOLE

CCD:CCD08294476

CAS:1431163-17-5

MF / MW:C9H9IN2O / 288.085

同义词:3-IODO-6-METHOXY-1-METHYL-1H-INDAZOLE

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD08294476.html

(S)-1-(4-IODO-5-METHOXY-2-NITROPHENYL)-2,2-DIMETHYLPROPAN-1-OL

(S)-1-(4-<span class='lighter'>IODO-5-METHOXY</span>-2-NITROPHENYL)-2,2-DIMETHYLPROPAN-1-OL

CCD:CCD08294615

CAS:1427311-76-9

MF / MW:C12H16INO4 / 365.1642

同义词:(S)-1-(4-IODO-5-METHOXY-2-NITROPHENYL)-2,2-DIMETHYLPROPAN-1-OL

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD08294615.html