CHEMCD为您找到'86393-33-1'相关结果约56个

7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-1,4-DIHYDRO-4-OXOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID

7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-1,4-DIHYDRO-4-OXOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID

CCD:CCD00162379

CAS:86393-33-1

MDL:MFCD00792458

MF / MW:C13 H9 Cl F N O3 / 281.669

同义词:7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-4-OXO-1,4-DIHYDRO-3-QUINOLINECARBOXYLIC ACID;3-CARBOXY-7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-1,4-DIHYDRO-6-FLUORO-4-OXOQUINOLINE;7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-1,4-DIHYDRO-6-FLUOROQUINOL-4-ONE-3-CARBOXYLIC ACID;7-氯-6-氟-1-环丙基-1,4-二氢-4-氧-3-喹啉羧酸;FLUOROQUINOLONIC ACID;7-氯-1-环丙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧-氧代喹啉-3-羧酸;CIPROFLOXACIN IMPURITY A;Q-ACID;1-CYCLOPROPYL-1,4-DIHYDRO-4-OXO-6-FLUORO-7-CHLORO-3-QUINOLINECARBOXYLIC ACID;7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-4-OXO-3-QUINOLINE CARBOXYLIC ACID;7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-1,4-DIHYDRO-OXOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID;7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-1,4-DIHYDRO-4-OXOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID;(3-CARBOXY-7-CHLORO-6-FLUORO-4-OXOQUINOLIN-1(4H)-YL)CYCLOPROPANE;环丙羧酸;7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-4-OXOHYDROQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID;7-氯-1-环丙基-6-氟-1,4-二氢-4-氧代喹啉-3-羧酸;7-氯-1-环丙基-6-氟-1,4-二氢-4-样-3-喹啉羧酸;7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-1,4-DIHYDRO-4-OXO-3-QUINOLINECARBOXYLIC ACID;1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-1,4-DIHYDRO-4-OXO-7-CHLORO-3-QUINOLINE CARBOXYLIC ACID;7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-4-OXOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID;7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-4-OXO-1,4-DIHYDROQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID;7-CHLORO-6-FLUORO-1-CYCLOPROPYL-1,4-DIHYDRO-4-OXO-3-QUINOLINE CARBOXYLIC ACID;3-QUINOLINECARBOXYLIC ACID, 7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-1,4-DIHYDRO-4-OXO;氟喹诺酮酸;7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-3-CARBOXY-1,4-DIHYDRO-4-OXOQUINOLINE;7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-4-OXO-1,4-DIHYDRO-QUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID;7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-1,4-DIHYDRO-6-FLUORO-4-OXOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID;7-CHLORO-1-CYANOPROPYL-6-FLUORO-1,4-DIHYDRO-4-OXOQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID;7-CHLORO-1-CYCLOPROPYL-6-FLUORO-4-OXYHYDROQUINOLINE-3-CARBOXYLIC ACID

http://cn.chemcd.com/prodetailCCD00162379.html

艾尔建又爆大消息 33亿美元联手Heptares开发阿尔兹海默症新药

艾尔建又爆大消息 <span class='lighter'>33</span>亿美元联手Heptares开发阿尔兹海默症新药
2016-04-08 今天的生物医药产业,似乎已经被辉瑞/艾尔建世纪收购大案告吹霸屏。由于美国财政部的新政策,两家医药巨头最终决定终止去年达成的高达1600亿美元收购案,其中...
http://cn.chemcd.com/news/26705.html

传言又起?诺华意欲出售罗氏33%股权

传言又起?诺华意欲出售罗氏<span class='lighter'>33</span>%股权
2016-04-28 诺华和罗氏这两家总部都位于瑞士巴塞尔的世界制药巨头关系可谓十分复杂,二者存在错综复杂的竞争和合作关系,更让人惊讶的是,诺华拥有罗氏33%的股票持股权。
http://cn.chemcd.com/news/27651.html